A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z

Bulharsko - Sprievodca

Bulharsko leží na území, kde sa stýkal vplyv troch rôznych kultúr: kresťanská, pravoslávna, moslimská. Preto je jeho história tak zaujímavá.

Neolitické počiatky

Balkán bol centrom neolitickej revolúcie, preto sa aj v Bulharsku našli početné dôkazy o tom, že už v piatom tisícročí pred naším letopočtom bolo toto územie osídlené. Úplne najstaršie stopy osídlenia však pochádza už z doby okolo 100 000 rokov pnl, svedčí o tom nálezy v jaskyni Baco Kiro u Drjanovského kláštora (v blízkosti mesta Sliven v strednom Bulharsku).
Približne okolo 2. tisícročia pred nl sa na území dnešného Bulharska usadil kmeň Thrákov, ktorý dal meno aj Thrácká nížine v juhovýchodnej časti krajiny.

Grécka kolonizácia

Začala okolo 7. storočia pred nl a pre Bulharsko bola významná tým, že na pobreží Čierneho mora bola založená mesta ako Sozopol, Achtopol, Nesebar alebo Varna. Neskôr sa na území objavili aj Rimania a po určitú dobu bolo Bulharsko súčasťou Byzantskej ríše.

Bulharská ríša

Slovania sa na území dnešného Bulharska dostali okolo 5. storočí pred nl Asi po dvoch storočiach sa tu sformovala prvá bulharská ríša, ktoré vládol chána Asparucha. Postupne bulharská ríša prijala pravoslávne náboženstvo a ďalej rozkvitala.

Vpád Turkov

V polovici 14. storočia na území vpadli Turci a územie ovládli. Turecká nadvláda (Bulharsko spadalo do mocnej Osmanskej ríše) trvala celých päť storočí a bola pre Bulharov niečo ako pre nás „dobou temna“. Dodnes sa v pohraničných oblastiach používa v niektorých úradoch ako oficiálny jazyk turečtina, pretože tu žije početná menšina (okolo 10%).

Avšak ako v iných stredoeurópskych a východoeurópskych krajinách v 19. storočia prebehlo národné obrodenie a Bulharsko mohlo opäť „voľne vydýchnuť“. Úplné samostatnosti však Bulharsko dosiahlo až v r. 1911.

Tŕnistá cesta samostatného Bulharska

Po dvoch desaťročiach samostatnosti sa Bulharsko pridalo na stranu fašistického Nemecka, ale druhá svetová vojna pre Bulharsko skončila ako pre väčšinu východoeurópskych štátov: krajina bola oslobodená Červenou armádou, aby potom úplne podľahla vplyvu ZSSR.
Nasledovalo 40 rokov komunistickej diktatúry tak, ako ju poznáme z iných krajín. S pádom Sovietskeho zväzu sa Bulharsko síce zbavilo komunistickej totality, ale až do polovice 90. rokov sa zmietalo vo svojich vlastných problémoch, ako bola inflácia, nezamestnanosť alebo korupcia.

Avšak po roku 2000 sa pomery znateľne zlepšili a ako vidíme dnes, Bulharsko je i cez svoje problémy a zložitú históriu, vyspelá a je možné povedať dokonca aj prekvitajúcich krajiny. . V r. 2007 potom vstúpila spolu s Rumunskom do Európskej únie.

Posledná editácia textu: 15.1.2012 12:43
Další informace
REKLAMA

Obľúbené hotely

dalšie hotely